• نمایش سریع
  400,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  بسته آموزشی پزشکی ورزشی - 1

  400,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  200,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  بسته آموزشی پوست و مو شامل عناوین: ضد آفتابها روشن کننده ها مراقبت از پوست ملاسما و درماتیت(اگزما) هیرسوتیسم و مراقبت از مو و ریزش مو این برنامه آموزشی فاقد امتیاز آموزش مداوم بوده و در صورت خرید هزینه ارسال این محصول رایگان می باشد.

  200,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  400,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  DVD آموزشی اطلاعات دارویی3 شامل عناوین: اطلاعات دارویی 3-مکمل های دارویی اطلاعات دارویی 3-تداخلات دارویی اطلاعات دارویی 3-انتی بیوتیک ها اطلاعات دارویی 3-ملاحظات دارویی در سالمندان- اطفال و بارداری اطلاعات دارویی 3-مقاومت میکروبی

  400,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  500,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

   بسته آموزشی اطلاعات دارویی قلب و عروق 1

  500,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
داده پردازان رایان حمد