• نمایش سریع
  400,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  DVD آموزشی اطلاعات دارویی3 شامل عناوین: اطلاعات دارویی 3-مکمل های دارویی اطلاعات دارویی 3-تداخلات دارویی اطلاعات دارویی 3-انتی بیوتیک ها اطلاعات دارویی 3-ملاحظات دارویی در سالمندان- اطفال و بارداری اطلاعات دارویی 3-مقاومت میکروبی

  400,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  400,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  بسته آموزشی پزشکی ورزشی - 1

  400,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  500,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

   بسته آموزشی اطلاعات دارویی قلب و عروق 1

  500,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
 • نمایش سریع
  200,000 ریال کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.

  بسته آموزشی پوست و مو شامل عناوین: ضد آفتابها روشن کننده ها مراقبت از پوست ملاسما و درماتیت(اگزما) هیرسوتیسم و مراقبت از مو و ریزش مو این برنامه آموزشی فاقد امتیاز آموزش مداوم بوده و در صورت خرید هزینه ارسال این محصول رایگان می باشد.

  200,000 ریال
  کاربر گرامی بسته انتخابی شما پس از پرداخت هزینه از درگاه زرین پال توسط پست ارسال می شود.
داده پردازان رایان حمد