پس از پرداخت هزینه که شامل قیمت پشت جلد بر اساس قیمت درح شده در مجوز برنامه به علاوه هزینه ارسال بمی باشد بسته آموزشی به آدرس و کد پستی درج شده در مشخصات عضویت شما ارسال می گردد.

توضیحا آنکه ملاک ارسال سفارش شما بر اساس اطلاعات درج شده در پروفایل شما بوده و در صورتیکه بسته ارسالی بدلیل نا مشخص بودن آدرس برگشت بخورد، جهت ارسال مجدد پس از واریز هزینه ارسال مجدد سفارش ارسال می شود.


داده پردازان رایان حمد