مجوزها و تاییدیه ها

کلیه بسته های آموزشی موجود در این سامانه دارای مجوز ها و تاییدیه های مربوطه از دفتر رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن علمی پزشکان عمومی ایران و  سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشند.

- بسته آموزشی تفسیر تست های آزمایشگاهی و بیماریهای غدد درون ریز دارای شماره شناسه 2487 در سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشوری به نشانی HTTP://IRCME.IR

- بسته آموزشی اطلاعات دارویی قلب و عروق 1  دارای شماره شناسه 2292 در سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشوری به نشانی HTTP://IRCME.IR

- بسته 10 امتیازی پزشکی ورزشی-1  دارای شماره شناسه 849 در سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشوری به نشانی HTTP://IRCME.IR

- بسته 10 امتیازی اطلاعات دارویی 3 شامل عناوین(مکمل های دارویی - تداخلات دارویی - انتی بیوتیک ها - ملاحظات دارویی در سالمندان- اطفال و بارداری - مبحث مقاومت میکروبی ) دارای شماره شناسه های 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 در سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشوری به نشانی HTTP://IRCME.IR


داده پردازان رایان حمد