کليه ی سفارش های ثبت شده تا قبل از ساعت 12:00 هر روز کاری ، در همان روز و توسط پست سفارشی ارسال شده و بین 24 تا 72 ساعت بسته به

موقعیت جغرافیایی آدرس پستی ارسال می گردند.بدیهیست ارسال پستی سفارش هایی که در ایام تعطیل و یا بعد از ساعت 12:00 ثبت شوند، در اولین

روز کاری تحویل پست می شوند.

لازم به دکر است شما می توانید نحوه ی پیگیری مرسوله پستی خود را پس از ورود به جساب کاربری و از قسمت

تاریخچه و جزئیات سفارش و یا از طریق لینک زیر پیگیری فرمائید.

تاریخچه و جزئیات سفارش


داده پردازان رایان حمد